Sonda
Pomysł zdawania matury międzynarodowej w Tarnowie...
 
Statystyka
Content View Hits : 36873
Goście
We have 1 guest online

Wyniki egzaminu z języka angielskiego do klasy pre-IB 2016

Poniżej zamieszczamy listę uczniów, którzy zdali egzamin z języka angielskiego i zostali zaakceptowani jako kandydaci do klasy pre-IB, wstępnej do programu Matury Międzynarodowej na rok szk. 2016/2017.  Gratulujemy!

Read more...

 

Regulamin i terminarz rekrutacji do klasy dwujęzycznej pre-IB (pierwsza klasa liceum) na rok szkolny 2016/2017

O przyjęcie do oddziału pre-IB ( klasa wstępna do programu Matury Międzynarodowej) mogą ubiegać się kandydaci, którzy wezmą udział w dodatkowym postępowaniu kwalifikacyjno – rekrutacyjnym czyli w sprawdzianie badającym poziom opanowania języka angielskiego, przeprowadzanym za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Celem sprawdzianu jest zbadanie predyspozycji językowych oraz stopnia znajomości języka angielskiego, która jest niezbędna do efektywnego kształcenia w tym profilu.

Sprawdzian, który przeprowadzany jest w maju, ma formę pisemną i ustną. Sprawdzian nie jest zaliczany na ocenę i jego wynik nie wchodzi w skład punktów procentowych rekrutacji ogólnej.

Read more...

 

Regulamin rekrutacji do klasy IB (druga klasa liceum, realizująca program Matury Międzynarodowej)

Rekrutacja do oddziału IB – klasa druga liceum - przeprowadzana jest przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną ds. Matury Międzynarodowej, powołaną przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzi : koordynator IB, wychowawca klasy pre-IB oraz jeden z nauczycieli uczących w programie IB.

Read more...

 

Wyniki Matury Międzynarodowej 2015 w II LO w Tarnowie

W maju bieżącego roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie odbyły się już po raz trzeci egzaminy Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate. 29 uczniów, którzy w latach 2013-2014 i 2014-2015 realizowali Program Dyplomowy IB, przystąpiło do końcowych egzaminów.
W sumie w tegorocznej sesji maturalnej przeprowadziliśmy 44 egzaminy ze wszystkich przedmiotów, na wybranych przez uczniów poziomach: na poziomie podstawowym - SL lub rozszerzonym – HL.
Wszyscy zdający uzyskali pełny dyplom dwujęzyczny : Full Bilingual Diploma International Baccalaureate.
Najwyższy uzyskany wynik to 41pkt czyli 91% punktów możliwych do zdobycia.

Średni wynik uzyskany przez naszych abiturientów to 34 pkt czyli 75,5%.
Najniższe uzyskane oceny to „3” w skali 1-7 i stanowią one 3% wszystkich ocen.
Nasi uczniowie uzyskali wyniki bardzo zbliżone do średnich światowych z przedmiotów:
Język polski SL – 4.81 / średnia światowa – 5.34
Fizyka HL – 4.50 / średnia światowa – 4.68
Fizyka SL – 3.67 / średnia światowa – 4.19
Geografia HL – 5.14 / średnia światowa – 5.22
Matematyka HL – 4.20 / średnia światowa – 4.43

Z przedmiotów wymienionych poniżej nasi absolwenci uzyskali wyniki wyższe niż wynosi / średnia światowa:

Język polski HL – 6.33 / średnia światowa – 5.63
Język angielski HL – 6.03 / średnia światowa – 5.72
Język niemiecki SL – 5.60 / średnia światowa – 5.16
Język niemiecki HL – 6.50 / średnia światowa – 5.77
Język francuski SL – 6.00 / średnia światowa – 4.89
Historia HL – 5.60 / średnia światowa – 4.78
Geografia SL – 5.25 / średnia światowa – 4.69
Psychologia SL – 5.45 / średnia światowa – 4.36
Psychologia HL – 5.18 / średnia światowa – 4.67
Biologia SL – 4.33 / średnia światowa – 4.24
Biologia HL – 5.62 / średnia światowa – 4.34
Chemia HL – 5.17 / średnia światowa – 4.49
Chemia SL – 5.00 / średnia światowa – 4.05
Matematyka studies – 5.20 / średnia światowa – 4.48
Matematyka SL – 5.37 / średnia światowa – 4.43

Koordynator IB DP
Maria Trojanowska

Last Updated (Friday, 24 July 2015 04:24)