Sonda
Pomysł zdawania matury międzynarodowej w Tarnowie...
 
Statystyka
Content View Hits : 44447
Goście
We have 4 guests online

Klasa IB

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 wraz z Urzędem Miasta w Tarnowie, przy wsparciu Małopolskiego Kuratorium Oświaty, zakończył z powodzeniem starania o uruchomienie programu Matury Międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. W maju 2011 roku otrzymaliśmy decyzję International Baccalaureate Organization o przyznaniu prawa do realizowania programu Matury Międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. 

Szkoła posiada zmodernizowane, w ramach przygotowań, pracownie przedmiotowe i specjalistyczne zbiory biblioteczne, które są wciąż uzupełniane według standardów IBO. Do chwili obecnej piętnastu nauczycieli ukończyło specjalistyczne szkolenia z zakresu nauczania w programie IB. W bieżącym roku takie szkolenie podejmie następna grupa nauczycieli. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie jest od 1 września 2011 roku jedyną publiczną szkołą średnią w południowo-wschodniej Polsce, która posiada w swojej ofercie edukacyjnej możliwość zdawania Matury Międzynarodowej.

 

W ramach przygotowań  do realizacji Diploma Programme, obejmującego klasę drugą i trzecią liceum, w naszej szkole utworzyliśmy klasę pre-IB, klasę wstępną do programu Matury Międzynarodowej. Jest to klasa pierwsza, w której realizowane są programy innowacyjne – przedmioty  (częściowo lub w całości) nauczane są w j.angielskim. Programy nauczania pokrywają treści klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. Oczywiście szczególny nacisk kładziemy na nauczanie języka angielskiego : poza 6 lekcjami tygodniowo wprowadzamy specjalistyczne słownictwo na poszczególnych przedmiotach, tak aby umożliwić uczniom wejście w program IB. O przyjęcie  do tej klasy mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów, którzy opanowali język angielski na poziomie średniozaawansowanym. Procedura kwalifikacyjna składa się z pisemnego egzaminu z j.angielskiego i rozmowy w tym języku.

 

Opierając się na wyborze dokonanym przez uczniów, ZSO nr 2 oferuje w programie Matury Międzynarodowej następujące przedmioty :

Grupa 1:język polski - SL i HL

Grupa 2:język angielski - HL (obowiązkowy, język wykładowy na pozostałych przedmiotach)

            język niemiecki - SL i HL

            język francuski - SL

            język rosyjski - ab initio ( od podstaw)

Grupa 3:historia - SL i HL

            geografia - SL i HL

            psychologia - SL i HL

Grupa 4:biologia - SL i HL

            chemia - SL i HL

            fizyka - SL i HL

Grupa 5:Mathematical Studies (poziom bardzo podstawowy)

            Mathematics - SL i HL

Grupa 6: jeden wybrany przedmiot z grup 1-5.

 

Uczniowie wybrali po 1 przedmiocie z każdej grupy i sami zdecydowali na jakim poziomie (SL- podstawowy lub HL- zaawansowany) będą się go uczyć a potem zdawać na egzaminie maturalnym.