Sonda
Pomysł zdawania matury międzynarodowej w Tarnowie...
 
Statystyka
Content View Hits : 36879
Goście
We have 12 guests online

Wyniki egzaminu z języka angielskiego do klasy pre-IB 2016

Poniżej zamieszczamy listę uczniów, którzy zdali egzamin z języka angielskiego i zostali zaakceptowani jako kandydaci do klasy pre-IB, wstępnej do programu Matury Międzynarodowej na rok szk. 2016/2017.  Gratulujemy!

Read more...

 

Regulamin i terminarz rekrutacji do klasy dwujęzycznej pre-IB (pierwsza klasa liceum) na rok szkolny 2016/2017

O przyjęcie do oddziału pre-IB ( klasa wstępna do programu Matury Międzynarodowej) mogą ubiegać się kandydaci, którzy wezmą udział w dodatkowym postępowaniu kwalifikacyjno – rekrutacyjnym czyli w sprawdzianie badającym poziom opanowania języka angielskiego, przeprowadzanym za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Celem sprawdzianu jest zbadanie predyspozycji językowych oraz stopnia znajomości języka angielskiego, która jest niezbędna do efektywnego kształcenia w tym profilu.

Sprawdzian, który przeprowadzany jest w maju, ma formę pisemną i ustną. Sprawdzian nie jest zaliczany na ocenę i jego wynik nie wchodzi w skład punktów procentowych rekrutacji ogólnej.

Read more...

 

Regulamin rekrutacji do klasy IB (druga klasa liceum, realizująca program Matury Międzynarodowej)

Rekrutacja do oddziału IB – klasa druga liceum - przeprowadzana jest przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną ds. Matury Międzynarodowej, powołaną przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzi : koordynator IB, wychowawca klasy pre-IB oraz jeden z nauczycieli uczących w programie IB.

Read more...