Sonda
Pomysł zdawania matury międzynarodowej w Tarnowie...
 
Statystyka
Content View Hits : 36876
Goście
We have 7 guests online
Rekrutacja Klasa IB

Regulamin rekrutacji do klasy IB (druga klasa liceum, realizująca program Matury Międzynarodowej)

Rekrutacja do oddziału IB – klasa druga liceum - przeprowadzana jest przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną ds. Matury Międzynarodowej, powołaną przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzi : koordynator IB, wychowawca klasy pre-IB oraz jeden z nauczycieli uczących w programie IB.

Do oddziału z programem IB przyjmowani są uczniowie:

  • + na podstawie świadectwa promocyjnego klasy pre-IB naszego Liceum, którzy uzyskali w klasyfikacji rocznej ocenę co najmniej dostateczną z języka angielskiego, minimum ocenę dostateczną z przedmiotów, które planują kontynuować na poziomie podstawowym w programie IB oraz minimum ocenę dobrą z przedmiotów wybranych na poziom zaawansowany.
  • + Inni uczniowie na podstawie świadectwa promocyjnego klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego i wyników egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego na poziomie FCE ( minimum 50% ) oraz wiedzy ogólnej. Uczniowie ci muszą uzyskać pozytywną opinię szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej po rozmowie kwalifikacyjnej.

W sprawie naboru do klasy IB, przeprowadzanym w miarę wolnych miejsc, proponujemy indywidualny kontakt kandydatów

  • + z koordynatorem IB – email_MT
  • + lub telefonicznie z sekretariatem szkoły: 14 6558895.