II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

I Szkolny Konkurs Wiedzy o Rosji ROZSTRZYGNIĘTY!

W dniu 2 czerwca 2021 roku odbył się I Szkolny Konkurs Wiedzy o Rosji.  W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas pierwszych i drugich. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 35 pytań, w którym wykazali się wiedzą ogólną o Rosji, między innymi, z dziedziny historii, geografii, literatury, zabytków. Główne cele konkursu - kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultur oraz rozwijanie zainteresowań językiem rosyjskim, kulturą Rosji i narodów mieszkających na terenie Federacji Rosyjskiej – zostały zrealizowane.

 

Najlepszymi okazali się:
• Karolina Seruś – I miejsce, klasa 2e
• Jagoda Sus – II miejsce, klasa 2cg
• Daria Sarahman – III miejsce, klasa 2a
Wyróżnienie:
• Justyna Kępa – klasa 2e


Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczniom za zainteresowanie konkursem i zapraszamy do kolejnej edycji za rok!
nauczyciele języka rosyjskiego