II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Atuty szkoły

ATUTY II LICEUM :

Wysoki, utrzymywany od lat poziom nauczania

 • Posiadamy kilkakrotnie już nadany nam przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” zaszczytny tytuł SREBRNA SZKOŁA oraz tytuły: SZKOŁA PROMUJĄCA TALENTY, SZKOŁA Z KLASĄ, BEZPIECZNA SZKOŁA.
 • W ostatnich trzech latach uczniowie naszej szkoły zostali laureatami OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD: JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO, JĘZYKA NIEMIECKIEGO, OLIMPIADY STATYSTYCZNEJ oraz OLIMPIADY LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO.
 • Prowadzimy międzywydziałowe i wielopoziomowe nauczanie języków obcych.
 • Regularnie (w ostatnim roku online) organizujemy konkursy o charakterze międzyszkolnym bądź powiatowym.

Oferta edukacyjna dająca możliwości indywidualnego rozwoju

 • Szeroka paleta profili dostosowana do zainteresowań uczniów i wymagań współczesnego świata
 • Jako jedyni w Małopolsce prowadzimy klasę z PROGRAMEM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ poprzedzoną realizacją PROGRAMU MYP (w klasie pierwszej i drugiej). Informacje o programie IB MYP na blogu-  https://myp2lo.blogspot.com

Różnorodne formy zajęć dodatkowych

 • Dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie uczniowie naszej szkoły mają możliwość ukończenia STUDIUM MENADŻERSKIEGO.
 • Realizujemy projekt MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA.
 • Współpracujemy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz PWSZ w Tarnowie.
 • Odnosimy sukcesy w projekcie TARNOWSKA LIGA DEBATANCKA.
 • W szkole działają między innymi: Grupa Amnesty International, Szkolny Klub Europejski, Szkolne Koło Wolontariatu, Szkolne Koło Psychologiczne, Stowarzyszenie Młodych Literatów, Olimpijskie Międzyszkolne Koło Informatyczne.
 • Uczniowie redagują gazetkę szkolną „Nomen Omen”

Systematycznie modernizowana baza szkolna

 • BIBLIOTEKA z bogatym i na bieżąco uzupełnianym księgozbiorem, oferująca udział w wielu akcjach czytelniczych.
 • Nowoczesna sala gimnastyczna
 • PROFESJONALNA KADRA I PRZYJAZNA UCZNIOWI ATMOSEFRA W NASZEJ SZKOLE SĄ GWARANCJĄ TWOJEGO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU